Команда мүшелері жеке тіркелуі қажет

Команда құрылымы 2-4 адамнан болуы қажет